Profil advokáta

JUDr. Matej Csenky získal odborné znalosti v oblasti práva počas vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vysokoškolské štúdium v odbore právo úspešne ukončil v roku 2007.

Už počas vysokoškolského štúdia pracoval ako právny asistent vo viacerých advokátskych kanceláriách. Počas vysokoškolského štúdia okrem iného absolvoval študijný štipendijný pobyt v Ríme na Università di Roma – La Sapienza, kde počas ročného pôsobenia získal vedomosti a znalosti aj v oblasti talianskeho právneho poriadku a zároveň sa zdokonalil v talianskom jazyku.

Od roku 2007 do roku 2009 vykonával advokátsku koncipientsku prax v advokátskej kancelárii RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI so sídlom v Prahe, ktorá sa zameriava predovšetkým na oblasť obchodného práva (najmä investície, development a správu nehnuteľností). Následne pokračoval vo svojej praxi koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Zuzany Csenkyovej so sídlom v Trnave, ktorá sa zameriava predovšetkým na oblasť trestného práva.

Od 01.01.2011 poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky ako samostatný advokát. Rigoróznu skúšku úspešne absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 2016. JUDr. Matej Csenky je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 5396.

 

Mám záujem o právne služby