JUDr. Matej Csenky

tel.: 0903 173 820 fax: 033/5511131 e-mail: csenky@akcsenky.sk

Pracovisko: Moyzesova 8, 921 01 Piešťany - Mapa

Sídlo: Paulínska 17, 917 01 Trnava